Disclaimer

Stichting Z-CERT (hierna te noemen Z-CERT), die haar kantoor heeft op Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 67374972, publiceert op z-cert.nl ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Z-CERT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Z-CERT tracht volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Z-CERT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde informatie.

Wanneer Z-CERT hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Z-CERT de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Z-CERT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Z-CERT zendt, is niet gegarandeerd. Z-CERT raadt aan om voor het verzenden van vertrouwelijke informatie per e-mail aan Z-CERT de PGP sleutel van Z-CERT te gebruiken. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Z-CERT te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Z-CERT en haar licentiegevers.
De inhoud van z-cert.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.