Maturityscan – NEN 7510

Z-CERT stelt een tool beschikbaar om inzicht te krijgen in het volwassenheidsniveau van uw informatiebeveiliging en privacy. Deze ‘maturity scan’ verschaft u als organisatie inzicht hoe u ervoor staat ten aanzien van de NEN 7510 en de AVG. U kan in één gemakkelijk overzicht, per onderwerp, zien hoe ver uw organisatie is en waar verbeterpunten zijn. Verder kan dit overzicht goed gebruikt worden om management inzicht te geven. Door periodiek de maturityscan opnieuw te doorlopen kan groei, of achteruitgang, aangetoond worden. De maturityscan is primair bedoeld voor CISO’s / ISO’s. Enige affiniteit met de NEN 7510 / ISO 27001/2 is tevens nuttig.
Hoewel een eerdere vorm van deze tool reeds beschikbaar was als dienst voor deelnemers, acht Z-CERT het zinvol voor de veiligheid van de hele zorgsector om de maturityscan publiek te maken.
Deze scan is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te krijgen waarmee een organisatie aandachtsgebieden naar voren kan brengen. Het is dan ook gebaseerd op de NEN 7510. Sommige onderwerpen zijn samengevoegd en de indeling is op plekken anders dan de NEN 7510.

Deze maturityscan mag gebruikt worden volgens Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.