Privacy policy

Z-CERT is het cybersecurity experticecentrum voor de zorgsector. Z-CERT hecht veel belang aan privacy. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor dat onze verwerkingen voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Hierbij hanteert Z-CERT de volgende uitgangspunten:

Z-CERT verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen;
Z-CERT verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is;
De verwerking vindt plaats op een wijze waarbij de inbreuk op privacy zo klein mogelijk blijft;
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Doeleinden van de gegevensverwerking

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij u uit wat wij bij Z-CERT doen met informatie die wij over u te weten komen. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.

Werving en selectie

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Curriculum Vitae
Motivatiebrief
Referenties
Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Deze verwerking doet Z-CERT in het kader van gerechtvaardigd belang.

Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Z-CERT, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens niet langer dan twee weken na beëindiging van de procedure.

Wanneer wij u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Wij kunnen u dan alsnog benaderen voor een passende functie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen naar [email protected]. Indien u bij ons komt werken bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Z-CERT verwerkt gevoelige en vertrouwelijke (persoons)gegevens, het is noodzakelijk dat personen die voor Z-CERT werken betrouwbaar en integer zijn. Een algemene screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Opgevraagde en/of gevonden informatie kunnen wij gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Het uitvoeren van de screening is noodzakelijk om risico’s te minimaliseren tot een minimum. Deze verwerking doen wij op basis van gerechtvaardigd belang.

Wij kunnen bijvoorbeeld zoeken op uw naam op Google en eventuele profielen op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. Tevens bellen wij referenties na en controleren wij diplomering. Een VOG maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Mocht u bezwaar hebben tegen de screening, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Z-CERT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].

Als u een kwetsbaarheid ontdekt kunt u een CVD melden

Rechten

U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht. Voor de uitoefening van deze rechten kunt u zich wenden tot de privacyofficer van het Z-CERT.
Uiterlijk binnen een maand kunt u een reactie op uw verzoek tegemoet zien.

Cookies

Z-CERT plaatst een noodzakelijke (functionele) cookie op het apparaat van de bezoeker van onze website. Dit ter beveiliging van de website en specifiek om onderscheid te maken tussen mensen en bots. De geplaatste cookie verloopt 30 minuten nadat deze voor het laatst door een gebruiker is gebruikt.

Er wordt geen gebruik gemaakt van trackingcookies op deze website.

Contact over privacystatement

Stichting Z-CERT
Stationsplein 121
3818 LE Amersfoort
033 737 06 09

Voor specifieke vragen over het Z-CERT en het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de privacyofficer van Z-CERT via [email protected].

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop het Z-CERT uw gegevens verwerkt of op uw verzoek(en) reageert, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Z-CERT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.