Wat doet Z-CERT?

Stichting Z-CERT is het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Z-CERT voorziet de ziekenhuizen en andere zorginstellingen van advies en dreigingsinformatie, en kan tevens netwerken monitoren op kwetsbaarheden of verdachte activiteiten.

In het geval van een incident kan Z-CERT een zorginstelling ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de schade van een cyberaanval te beperken. Z-CERT kan daarvoor gebruikmaken van kennis en informatie van nationale en internationale samenwerkingspartners waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), waarmee Z-CERT veelvuldig contact heeft.

Z-CERT vacature

Z-CERT's missie: de Nederlandse zorgsector digitaal veilig