Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Het jaar 2020 van Z-CERT in een infographic

Hoe zag het jaar 2020 eruit voor Z-CERT? Welke groei maakte de stichting door? Wat hebben we betekend voor onze deelnemers en hoeveel incidenten hebben we voor hen opgepakt? We hebben het samengevat in deze infographic:

Download hieronder de infographic

Het afgelopen jaar groeide Z-CERT zowel in aantal deelnemers als in aantal collega’s. Het vaste team Z-CERT’ers is uitgebreid met medewerkers die specifieke kennis meebrengen op het gebied van GGZ en Jeugdzorg. De tweede helft van 2020 zijn ruim 60 GGZ-instellingen aangesloten via een collectieve deelname van de Nederlandse GGZ. Verder groeide ook het aantal aansluitingen op het Zorg Detectie Netwerk (ZDN). Eerder sloten 46 ziekenhuizen zich rechtstreeks aan bij het ZDN. In 2020 hebben we nog eens 27 zorgorganisaties toegevoegd aan het netwerk via zeven grote securitypartijen waarmee de organisaties samenwerken.

Incidenten

Begin februari hebben we tijdens een symposium in het Erasmus Medisch Centrum, het Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg gepresenteerd. Daarin schetsen we de grootste risico’s en dreigingen voor de zorgsector. Het Dreigingsbeeld is vrij te downloaden op de website Z-CERT.nl.

In 2020 namen we een lichte stijging waar in het aantal gemelde incidenten door onze deelnemende zorginstellingen. De meldingen betroffen met name; phishing, malware, fraude (waaronder fraudepogingen via WhatsApp). Deelnemers kunnen 24/7 een incident melden bij Z-CERT. Onze security support specialisten draaien hiervoor piketdiensten. De support specialisten geven advies, hulp bij het oplossen van het incident en desgewenst advies over crisiscommunicatie.

Infographic Incidenten 2019
Infographic Advisories 2019

Adviezen

De analisten van Z-CERT bekijken dagelijks grote hoeveelheden data van onder meer het NCSC en (inter) nationale partners. Ze sorteren en analyseren deze informatie op urgentie (advisories hoog of laag) of specifieke voor de zorg (advisories medisch)
De adviezen verstuurt Z-CERT per e-mail aan haar deelnemers. Bij acute dreigingen brengen we deelnemers ook telefonisch op de hoogte. In heel bijzondere gevallen informeren we ook zorgorganisaties buiten onze deelnemersgroep over een kwetsbaarheid en het risico dat zij lopen.
Soms is niet in 1 keer de impact van een kwetsbaarheid duidelijk en versturen we nog een update (advisories update).

Financiën

In 2020 kreeg Z-CERT positief nieuws van de Rijksoverheid over de structurele financiële bijdrage in de vorm van een projectsubsidie. Hiermee is Z-CERT in staat om verder invulling te geven aan haar missie om de zorgsector weerbaar(der) te maken tegen cyberdreigingen.
2021.

Infographic Financien
Infographic Deelnemers 2019

Ook in 2021 zal Z-CERT verder groeien. Zo lopen er verkennende gesprekken met Jeugdzorg Nederland over een collectieve aansluiting in de loop van dit jaar.