Homepage computer

Wij zijn Z-CERT

Expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg

Direct naar

Ransomware-aanvallen op de (Europese) zorgsector in 2023

0
Europese zorglocaties (in)direct geraakt

Aantal in heel 2022: 212

0
Getroffen Europese zorgorganisaties

Aantal in heel 2022: 51

0
Getroffen Nederlandse zorgverlenende organisaties

Aantal in heel 2022: 5

Onze producten en diensten

Informatieberichten en alertering

Z-CERT ontvangt informatie van het Nationaal Cyber Security Centrum, andere (inter)nationale CERT's en partners. Z-CERT vertaalt deze informatie naar de volgende producten.

Kennisdeling

Z-CERT nodigt haar deelnemers uit om actief kennis te delen over hun aanpak van cybersecurity en waargenomen dreigingen.

IP-adressen & domeinnamen

Z-CERT controleert elke werkdag of IP-adressen en domeinnamen van deelnemers op blacklists voorkomen.

Zorg Detectie Netwerk

Het Zorg Detectie Netwerk is een geavanceerd online immuunsysteem. Hiermee wapenen zorginstellingen zich tegen digitale virussen en ander kwaad.

Coördinatie incidenten

Wanneer een deelnemer te maken heeft met een IT-beveiligingsincident, adviseert Z-CERT bij de aanpak en het oplossen van het incident.

Coordinated Vulnerability Disclosure

Z-CERT helpt onze deelnemers met het verwerken van meldingen over gevonden kwetsbaarheden in websites, (medische) apparatuur of programmatuur.

NIS2 aftelklok

00

dagen


Dit is het aantal dagen voordat de Europese Netwerk en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS2) van kracht wordt.  Lees hier meer over wat dit voor uw zorgorganisatie gaat betekenen.

Nederlandse zorg digitaal veilig